Arrangement og diverse

 

EGNERMARKEDET 9.SEPTEMBER 2017
I 2017 kom rundt 1000 mennesker til Egnermarkedet tross årets største regnskyll:-)
Det var god stemning og rekosrdstort antall aktiviteter, matboder m.m. Takk for alt godt samarbeid fra alle samarbeidspartnere!

VELLYKKET KAFFESLABBERAS PÅ THORBJØRN EGNERS PLASS
Søndag 18.juni2017 samlet over 200 Kampenbeboere seg på Thorbjørn Egners Plass til et godt gammeldags kaffeslabberas. Vi prøver oss igjen neste år, kanskje med flere arrangement til og med:-)

ÅPENT MØTE OM NY ISHALL
Kampen vel arrangerer åpent møte om ny ishall på Jordal onsdag 27.01.2016 kl. 19:30
i Kampen menighetshus.
Det blir presentasjon av de tre alternative forslagene til plassering av ny ishall.
Deretter blir det paneldebatt, og det blir mulighet for spørsmål og kommentarer fra salen

Åpent møte
Kampen vel planlegger møte om Thorbjørn Egners plass tidlig høsten 2015. Mange har allerede tatt plassen i bruk, og mange ser plassens potensial som møteplass. På møtet vil vi få fram de gode ideene og vi vil sammen legge en strategi for hvordan vi skal komme videre i saken. Dato for møtet kommer i august.

Kampengata 18
Kampen vel og Kampen historielag har engasjert seg, sammen med naboer, mot planer for utbygging i Kampengata 18. Utbygger har sendt inn rammesøknad til Plan- og bygningsetaten. Kampen vel og Kampen historielag har laget en høringsuttalelse, der vi ber om at utbygger i større grad tar hensyn til naboene i nord og nord-vestre del av kvartalet, og vi mener planene må tilpasses eksisterende bebyggelse bedre enn det som nå foreslås av utbygger. Vår høringsuttalelse finner du her.

Planer for ny ishall på Jordal
Kampen vel har mottatt varsel om oppstart av planarbeider for grn/bnr 232/1 m.fl. Saken innebærer omregulering av deler av Jordalparken, og formålet er å tilrettelegge for ny ishall. Forslag til planprogram finner du på denne nettadressen: www.oslo2022.oslo.kommune.no/planprogramjordal
Kampen vel har i samarbeid med Kampen historielag utarbeidet høringsuttalelse til planprogrammet for Jordal. Detaljplaner kommer senere i prosessen, og vil blant annet ta utgangspunkt i innkomne høringsuttalelser til planprogram. Kampen vel og Kampen historielag vil følge saken videre.

Vår uttalelse til planprogrammet kan du lese her. 

Kampen vel er blitt hørt!
Gang på gang har velet meldt til Bymiljøetaten at trappa fra Hølandsgata ned til Jordal (OL-trappa) må restaureres.
Det er med stor glede vi nå kan melde  at Oslo bystyre i budsjettbehandlingen 11.12.2014, har vedtatt å avsette midler til restaurering av trappa.
Vi vet at dette vil glede mange av Kampens medlemmer.

Konsert med Gatesangerne
Torsdag 13.11.2014 arrangerer Kampen historielag og Kampen vel konsert på Kampen Bistro. Gatesangerne, som er Kari Svendsen, Steinar Ofsdal, Lars Klevstrand og Kjetil Skaslien, synger østkantviser og andre sanger oslo-sanger. Konserten er sponset av historielaget og vellet, så billetten koster kun kr 100. Møte opp i god tid, slik at du sikrer deg en god plass til denne minneverdige kvelden. Plakat med mer info finner du her.

Invitasjonen til Egnermarked 2014 . Familiearrangementet, som er lørdag 13. september kl 12.00-15.00 er på Thorbjørn Egners plass, utenfor Kampen kirke.
Invitasjonen kan du lese her.
For oppdatert nytt om Egnermarkedet, følg oss på Facebook, Egnermarked på Kampen, eller her på Kampen vels hjemmeside.

Resolusjon fra åpent møte om Kampens framtid
I møtet som ble avholdt i Kampen bydelshus onsdag 27.08.2015, ble det vedtatt en resolusjon med krav om et sterkere vern av Kampen. Resolusjonen er å se på som et innlegg i saken om Kommuneplan for Oslo – Oslo mot 2030.
Resolusjonen ble vedtatt med akklamasjon av en fullsatt sal.
Resolusjonen skal sendes Rådhuset, underskrevet av de tre organisasjonene som arrangerte møtet. Og minst like viktig: Det ble skapt allianser for videre samarbeid om et sterkere vern av Kampen. Skal vi vinne fram, må vi ha et klart og tydelig budskap
Resolusjonen kan du lese her.

Før møtet var det vandring på Kampen, med fokus på Kampens kvaliteter og historiske tidsdybde, hvordan ombygginger og nybygg ofte er utført i ”oppsluttende karakter” men også hvordan utbyggere slett ikke har tatt hensyn til eksisterende bebyggelse. Vandingen var en fin opptakt til debatten i bydelshuset. De som viste oss rundt var Arne Kristiansen og Robert Lorange. Hovedinnlegget til den påfølgende debatten i bydelshuset var ved Even Smith Wergeland fra Byantikvaren. I panelet satt også Espen Ophaug fra Oslo Venstre, Harald Nissen fra Miljøpartiet De Grønne og Tommy Grotterød fra Kampen vel. Engasjementet var stort, og innleggene fra salen var mange. Politikerne ga uttrykk for støtte til et sterkere vern av Kampen.
70-80 personer deltok i vandingen og den etterfølgende debatten.
Møtet ble gjennomført i regi av Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, Kampen historielag og Kampen vel.

Tar opp kampen!
Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus arrangerer, i samarbeid med Kampen historielag og Kampen vel, vandring og møte på Kampen, i Kampen bydelshus. Fortidsminneforeningen skriver på sin hjemmeside:
Onsdag 27. august står Kampen på vår agenda. Byvandring fra Kampen kirke kl. 18.00, med påfølgende debatt på Kampen Bydelshus fra kl. 19.30.
Den gamle forstaden lever stadig uten en…bevaringsplan. Dette unike området på høyden over Oslo fortjener en mer sikker fremtid. Sammen med Kampen historielag og Kampen vel inviterer vi til både vandring og debatt. Med lokale entusiaster og representanter fra  Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten vil vi diskutere mulige fremtidsscenarioer for området.
Velkommen til vandring og debatt.


Kampen Historielag fikk Kampenprisen 2014.

Kampenprisen 2014 er tildelt Kampen historielag. Prisen ble utdelt under Kampendagene. Styret for historielaget, med Ragnhild Hoel i spissen, tok stolt i mot plaketten. Historielaget fikk prisen for sitt mangeårige arbeid for å hente fram og spre kunnskap om Kampens historie og for sin aktive innsats for miljøet på Kampen.
Kampenprisen 2013

Innbyggerne på Kampen ble også i år invitert til å komme med forslag til kandidater til Kampenprisen.  Kampenprisen består av en spesialdesignet plakett med Kampenmotiv. Det kom inn en rekke gode forslag. Et overveldende antall forslag var på en og samme person, Joakim Wang. Joakim ble foreslått for sitt utrettelige engasjement og sin iherdige innsats for Rullejordal. Juryen var ikke i tvil: Kampenprisen skulle i år gå til Joakim Wang. Prisen ble delt ut av vellets leder, Tommy Grotterød, under Kampendagene, til stor applaus fra publikum, noe som klart viste at dette var en verdig kandidat.
Overrekkelsestalen med begrunnelse for tildelingen kan du lese her. 

Styret i Kampen vel valgte i år også å dele ut en Ungdomspris. Denne prisen består av en gavesjekk på kr 5000. Prisen gikk selvsagt til Rullejordal. Joakim og …tok i mot prisen på vegne av klubben.