Beboerparkering

25. februar, 2019

Vi har uttalt oss til ny forskrift for beboerparkering.  Vi har vektlagt viktigheten av at endringer ikke må føre til at det blir vanskeligere for de som betaler for beboerparkering å finne p-plass, at det blir lettere for næringsdrivende å få beboerparkering og her mener vi at det fortsatt må vurderes ut fra skjønn. Vi vil også at det skal bli lettere for bildelingsordninger m.m.

Her er vår uttalelse