Kampenprisen 2018 : De frivillige på KØBB

13. juni, 2017

Under Kampendagene 2018 ble årets Kampenpris delt ut. I år ble prisen delt ut til De frivillige på Kampen Økologiske Barnebondegård som i mange år har gjort en helt fantastisk jobb. Kampen Økologiske Barnebondegård har blitt et tilbud alle i bydelen kjenner til og mange bruker med jevne mellomrom. Uten de frivilige ville tilbudet på gården blitt begrenset. Sammen med de faste ansatte gjør dere en kjempejobb og alle på Kampen er stolte av stedet! Gratulerer:-)

Tidligere vinnere er:

Kampenprisen 2017 : Kampenposten
Kampenposten er et lokalmagasin som forteller Kampens historier til hele Gamle Oslo. Magasinet er alltid aktuelt og følger opp saker andre medier/lokalmedier ikke skriver om. Fokuset er selvsagt Kampen og omegn. Både saker og bilder holder høyt nivå og vi gleder oss til hvert eneste nummer. Prisen er vel fortjent og flere foreslo Kampenposten som årets vinner.

Kampenprisen 2016 : Kampenhjelpen
Innbyggerne på Kampen er invitert til å foreslå kandidater. Det kom inn mange gode forslag, I år var det et enkelt valg. Vinner av Kampenprisen 2016 er Kampenhjepen. Som vanlig ble prisen delt ut under Kampendagene. 

Kampenprisen 2015 : Natteravnene Kampen, Vålerenga og Ensjø
Det kom inn mange gode forslag til kandidater til Kampenprisen 2015. Lista lå høyt, men juryen var enstemmig i sin avgjørelse: Årets vinner av Kampenprisen 2015 er Natteravnene Kampen Vålerenga og Ensjø, ved Rob Waring og Hege Lofthus. Prisen ble delt ut under Kampendagene 2015.

Kampenprisen 2014 : Kampen Historielag
Kampenprisen 2014 er tildelt Kampen historielag. Prisen ble utdelt under Kampendagene. Styret for historielaget, med Ragnhild Hoel i spissen, tok stolt i mot plaketten. Historielaget fikk prisen for sitt mangeårige arbeid for å hente fram og spre kunnskap om Kampens historie og for sin aktive innsats for miljøet på Kampen.

Kampenprisen 2013 : Joakim Wang
Innbyggerne på Kampen ble også i år invitert til å komme med forslag til kandidater til Kampenprisen. Det kom inn en rekke gode forslag. De fleste forslagene var på en og samme person, Joakim Wang. Joakim ble foreslått for sitt utrettelige engasjement og sin iherdige innsats for Rullejordal. 

Juryen var ikke i tvil: Kampenprisen skulle i år gå til Joakim Wang. Prisen ble delt ut av vellets leder, Tommy Grotterød, under Kampendagene, til stor applaus fra publikum, noe som klart viste at dette var en verdig kandidat.

Styret i Kampen vel valgte i år også å dele ut en Ungdomsprisen. Denne prisen består av en gavesjekk på kr 5000. Prisen gikk selvsagt til Rullejordal. Joakim tok i mot prisen på vegne av klubben, sammen med ungdommer fra klubben.

Kampenprisen 2012 : Kampen Skoles Musikkorps
Innbyggerne på Kampen ble i 2012 invitert til å komme med forslag til kandidater til Kampenprisen.  Forslagene som kom inn var mange og velbegrunnede. Kampenprisen 2012 gikk til Kampen skoles musikkorps, og ble delt ut under Kampendagene. Les mer

1991

Wenche Halvorsen

1992

Leif Ryve

1993

Robert Lorange, arkitekt

1994

Gunnar Ruud : Kjøttvarebutikken

1995

Kirsti Aasen, sogneprest

1996

Per Lorentz, kunstmaler

1997

Speiderne på Kampen

1998

Joronn Dahl

1999

Erik Melvold

2000

Mor i bakken

2001

Alf Bastiansen, arkitekt

2002

Greta og Roger Gulbrandsen

2003

Marit Lauten

2004

Lone Klem

2005

Kampen Janitsjar

2006

Kari-Mette Holvik

2007

Sven og Thorild Nordin

2008

Tyrili-stiftelsen

2009

Bjørn Rønning

2010

Per Kristian Hansen

2011

Espen Gulbrandsen

Med vennlig hilsen

Styret i Kampen vel