Årsmøte for Kampen vel 2019

10. april, 2019

Velkommen til årsmøte for Kampen vel på Kampen Bistro 23.april klokken 18:30.
Vi inviterer til gratiskonsert i etterkant av årsmøtet.
I år har vi invitert den særdeles talentfulle Nora Konstanse.

Lenker til årsmøtepapirer følger under:
Innkalling
Budsjett 2019
Innkomne saker
Møteagenda
Regnskap 2018
Årsberetning
Fastsettelse av kontigent