Thorbjørn Egners plass - utsatt oppstartstidspunkt

13. oktober, 2019

På sida Slik bygger vi Oslo opplyser bymilijøetaten følgende:
Prosjektet har tidligere kommunisert at det forventet oppstart av anleggsarbeider i løpet av september/oktober 2019.
Som følge av forlenget behandlingstid av dispensasjon- og rammesøknad hos Plan- og bygningsetaten, er det nå usikkerhet knyttet til oppstartstidspunkt av anleggsarbeidene.

Prosjektet vil etter ferdigbehandlet dispensasjon- og rammesøknad vurdere ulike fremdriftsalternativer. Oppdatert informasjon om prosjektets fremdrift vil bli gitt etter endt søknadsprosess.Thorbjørn Egners plass - utsatt oppstartstidspunkt