Egnermarkedet er et samarbeid mellom Kampen Historielag, Kampen vel, barnehager, skoler, menigheten, korpset med flere.

Egnermarked på Thorbjørn Egners plass ble første gang arrangert høsten 2012, som ett av flere arrangementer i forbindelse med Egner-satsingen på Kampen, i jubileumsåret 2012. Egnermarked på Thorbjørn Egners plass var så populært at mange mente det burde bli en tradisjon - og vi fulgte opp med nye familiearrangement høsten 2013-2017.

Arrangementene er godt besøkt – anslagsvis 1000 besøkende, de fleste fra Kampen, men også flere fra andre steder i byen.
Mange barnefamilier, det kryr av barn og unge, foreldre og pensjonister.

Egnermarked 2018 blir arrangert lørdag 8. september, med stort familiearrangement på Thorbjørn Egners plass utenfor kirken.
Det blir et variert program fra kl 12 til kl 15.
Tradisjonen tro blir Thorbjørn Egners plass  bilfri under arrangementet, noe vi er stolte over å ha fått til hvert år.
Dette har blitt svært populært blant de besøkende, og mange sier at slik burde vi ha det bestandig – og i det minste en gang i året.
Det ønsker vi også, men vi trenger flere frivillige og enda mer plass. Det kommer så mange:-)

Arrangementet har et variert program med allsang, tegning og maling for barna, opptredener av korps, kor, små og store talenter, teatergrupper m.v. Det er spesielt populært med en runde med hest og vogn, besøk av Brann- og redningsetaten, ansiktsmaling, gratis frukt og grønt. Programmet for 2018 vil ha noen av de samme aktivitetene, men også nye aktiviteter.
Det er deltakerne som sammen skal ”sy” det konkrete programmet.
Vi vil invitere med lokalt næringsliv, som blomsterbutikken, slakteren, brukthandleren m.fl.
Dette har vært en av suksessfaktorene de fem første årene.

Har du ideer til arrangementet eller ønsker å delta, så send en e-post til Kampen vel.