Egnermarkedet er et samarbeid mellom Kampen Historielag, Kampen vel, skoler, menigheten, korpset med flere.

Egnermarked på Thorbjørn Egners plass ble første gang arrangert høsten 2012, som ett av flere arrangementer i forbindelse med Egner-satsingen på Kampen, i jubileumsåret 2012. Egnermarked på Thorbjørn Egners plass var så populært at mange mente det burde bli en tradisjon - og vi har fulgt opp med nye familiearrangement hvert år.

Arrangementene er godt besøkt – anslagsvis 1000 besøkende, de fleste fra Kampen, men også flere fra andre steder i byen.
Mange barnefamilier, det kryr av barn og unge, foreldre og pensjonister.


Arrangementet har et variert program med allsang, tegning og maling for barna, opptredener av korps, kor, små og store talenter, teatergrupper m.v. Det er spesielt populært med en runde med hest og vogn, rundtur med veteranbrannbil, besøk hos Tobias i Tårnet, gratis frukt og grønt. Vi inviterer med lokalt næringsliv, som blomsterbutikken, slakteren, caféene m.fl.
Dette har vært en av suksessfaktorene så langt.

Har du ideer til arrangementet eller ønsker å delta, så send en e-post til Kampen vel.