Styremedlemmer Kampen vel

  • Styreleder Tommy Grøtterød
  • Nestleder Bjørn Saugstad
  • Sekretær Mette Thurmann-Moe
  • Kasserer Sissel Watne
  • Styremedlem Helene Hoggen
  • Styremedlem Trine Sønsteby
  • Styremedlem Thorstein Horne
  • Varamedleme Tuva Løkse

Foto: Børge Øgård (Helene Hoggen var ikke tilstede da bildet ble tatt)

Kampen vel e-postadresse:  kampenvel@gmail.com

Leder kan kontaktes på telefon: 970 86 597