Styremedlemmer Kampen vel

  • Leder:                  Tommy Grotterød
  • Nestleder:           Joakim Wang
  • Sekretær:            Ivar Espedal
  • Kasserer:            Bjørn Saugstad
  • Styremedlem:    Helene Hoggen
  • Styremedlem:    Anna Skibevaag
  • Styremedlem:    Anders Aunbu
  • Vara:                    Toril Sørum
  • Vara:                    Kristine Bettum

Kampen vel e-postadresse:  kampenvel@gmail.com

Leder kan kontaktes på telefon: 970 86 597

 

Foto: Børge Øgård