Kampen Vel er en ideell organisasjon og skal være
-  et talerør for innbyggerne på Kampen
-  en pådriver for ivaretakelse av Kampens særpreg
-  en pådriver for aktiviteter og kultur på Kampen

Kampen Vel deler ut Kampenprisen og Kampen ungdomspris, sørger for julegrana ved Kampen kirke og støtter andre initiativ på Kampen som for eksempel Kampen barnebondegård.
Kampen Vel deltar i Kampendagene hver vår og egner Egner-markedet ved Kampen kirke som et årlig høstarrangement for barn og voksne på Kampen.

Kampen Vel samarbeider med Kampen Historielag og andre relevante aktører i nærheten. Vi kommer med innspill til plan- og byggesaker som berører Kampen og fungerer som lokalmiljøets talerør overfor kommunen. Det nytter å stå på!

Vi har en postkasse i Kampen bydelshus, hvor du kan gi innspill, ros og ris. Du kan også kontakte oss på e-post, kampen.vel@gmail.com, eller på mobil til Anders Aunbu, 908 40 265.