Bli medlem i Kampen vel

Har du lyst til å bidra til enda flere aktiviteter i nærmiljøet og arbeidet for økt trivsel på Kampen? Meld deg inn i Kampen vel!

Kampen vel er en ideell organisasjon som skal være en pådriver i lokalmiljøet. Inntektene baserer seg på medlemskontingent. Medlemsskap koster 250 kr. Jo flere medlemmer vi er i Kampen vel, jo mer kan vi få utrettet!

Du blir medlem ved å registerer deg her:

https://kampenvel.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding

Du får da valg mellom å betale med årets kontigent med kort, Vipps, eller faktura. Deretter vil du motta en faktura en gang i året.