Bli medlem i Kampen Vel

Har du ideer til hvordan vi kan videreutvikle Kampens unike miljø? Har du lyst til å bidra til enda flere aktiviteter i nærmiljøet? Meld deg inn i Kampen vel! Kampen vel er en ideell organisasjon som skal være en pådriver i lokalmiljøet. Inntektene baserer seg på medlemskontingent. Medlemsskap koster kr 200 for enkeltperson/ familie, kr 300 for bedrifter.
Jo flere medlemmer vi er i Kampen vel, jo mer kan vi få utrettet. Bli medlem!

Innbetalingsgiro

denne lenken kan du laste giro for medlemskap i Kampen Vel. Merk betalingen med telefonnr. og e-postadresse.

Vipps kr. 200 .- til 81280

Priser

Kroner 200,- pr år for enkeltpersoner/familier
Kroner 300,- for bedriftsmedlemsskap