Kampenprisen

Kampenprisen tildeles enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som over lengre tid har gjort en vesentlig innsats for Kampen.
Unntaksvis kan prisen tildeles en virksomhet, eller en person som i kraft av sin stilling, har gjort en vesentlig innsats, ut over det en kan forvente.

Prisen deles normalt ut under Kampendagene.

Selve prisen har hatt ulik utforming opp gjennom årene. De siste årene har prisen bestått av en liten versjon av kamelen som kommer på Thorbjørn Egners plass i 2024. Beboerne på Kampen inviteres til å komme med forslag til kandidater. Det er styret som utpeker vinneren av Kampenprisen.

 

2023: Kampen bydelshus, v/ de frivillige
2022: Tommy Grotterød
2021: Ivar Nygaard
2020: Sportsklubben Forward
2019: Trine og Ellens trim
2018: KØBB
2017: Kampenposten
2016: Kampenhjelpen
2015: Natteravnene Kampen, Vålerenga og Ensjø
2014: Kampen Historielag
2013: Joakim Wang
2012: Kampen Skoles Musikkorps
2011: Espen Gulbrandsen
2010: Per Kristian Hansen
2009: Bjørn Rønning
2008: Tyrili-stiftelsen
2007: Sven og Thorild Nordin
2006: Kari-Mette Holvik
2005: Kampen Janitsjar
2004: Lone Klem
2003: Marit Lauten
2002: Greta og Roger Gulbrandsen
2001: Alf Bastiansen
2000: «Mor i bakken», Inger Alida Christensen
1999: Erik Melvold
1998: Joronn Dahl
1997: Speiderne på Kampen
1996: Per Lorentz
1995: Kirsti Aasen
1994: Gunnar Ruud
1993: Robert Lorange
1992: Leif Ryve
1991: Wenche Halvorsen