Årsmøte 2015

Årsmøtet avholdes mandag 20.04.2015 i Kampen Bydelshus, i lokalet der Bistroen av og til har konserter. Tradisjonen tro blir det gratis konsert med Trond Granlund rett etter møtet. Årsmøtepapirene finner du her:

Årsberetning, Regnskap, Saksliste.

Årsmøte 2014

Årsmøte 8. mai 2014Årsmøtet avholdes 08.05.2014 i Kampen bydelshus, i lokalet der Bistroen av og til har konserter. Årsmøtepapirene finner du her: Årsberetning,
Regnskap, Saksliste, Valgkomitèens innstilling til styret 2014


Rett etter årsmøtet byr vi på konsert med Trond Granlund. Dette har vært et populært tiltak, og flere har krevd at dette må bli en tradisjon. Bilder fra fjorårets konsert med Trond Granlund finner du her: Bilde 1,  Bilde 2
Fotograf: Marit Bache.

Årsmøte 2013

Årsmøtet ble avholdt 23,04,2013, i Kampen bydelshus, i lokalet der Bistroen av og til har konserter. Det var fullt hus. Leder, Tommy Grotterød, leste årsberetningen. Den finner du her.
Årsberetningen viser stor aktivitet og vellets økonomi er god. Styret ble gjenvalgt med Tommy Grotterød som leder og Marit Bache som nestleder. Ny som vara er Grete Karlsen

For andre år på rad kunne vellet i etterkant av årsmøtet by på konsert med Trond Granlund. Dette var et populært tiltak, og flere mente at dette må bli en tradisjon. Bilder fra konserten med Trond Granlund finner du her. Fotograf: Marit Bache.

Årsmøtet 2012

Kampen vels årsmøte ble avholdt 09.05.2012. Årsmøtet har pleid å være i bydelshuset, men grunnet brann, ble årets årsmøte holdt i Kampen Kunstbarnehage. Takk til barnehagen som lot oss låne lokalet.
Årsmøtet var godt besøkt – ca 20 medlemmer var tilstede. Årsberetningen som ble lest opp av vellets leder, Tommy Grotterød, kan du lese her. Årsmeldingen viser stor aktivitet og klar bedring i økonomien.

Etter årsmøtet var det konsert med Trond Granlund og band, en flott og intim opplevelse. Årsmøtekonserten er vellets gave til medlemmene. Plakaten for konserten ser du her.