Årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes onsdag 8. september  i Kampen Bydelshus. Mer informasjon her:

Årsmøte 2021 - Nyheter - Kampen Vel