Julegrantenninga på Kampen er et arrangement med lange tradisjoner. Julegrana tennes 1. søndag i advent og grana står med tente lys til 13. dag eller 20. dag jul.

Julegrantenninga har vært et samarbeid mellom Kampen skoles musikkorps, Kampen menighet/ Kampen kirke og Kampen vel, som alle deltar i planlegging og gjennomføring. Vi ønsker gjerne nye bidragsytere velkommen.

Arrangementene har blitt godt besøkt, og det har vært omlag 500 til stede, hvorav over halvparten barn og unge.

Programmet starter med tenning av julegrana og gang rundt treet på Torbjørn Egners plass, ute foran kirken. Deretter fortsetter arrangementet inne i kirken, med en kort familiegudstjeneste og kulturelle innslag fra skolekorpset, kor og sangsolister.
På vei ut av kirken ble det delt ut juleposer.

Kampen Vel har ansvar for innkjøp av juletre, rigging og stell av treet og lys, samt nedrigg av treet. Kampen vel har skaffet innhold til juleposene, pakket og delt ut poser.