Generelt om informasjon fra Kampen vel

20. april, 2023

Kampen vel bruker for tiden Facebook som sin primære informasjonkanal. Dokumenter, innmelding og grunnleggende informasjon finnes fortsatt på denne siden. For mer oppdatert informasjon henviser vi til Kampen vel på Facebook: https://www.facebook.com/kampenvel